Về chúng tôi

Henan Liyuan Information Technology Co., Ltd. là một nhà tích hợp hệ thống CNTT chuyên nghiệp. Trong vài năm, chúng tôi đã cam kết cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp các giải pháp hệ thống CNTT tuyệt vời. Hiện tại, chúng tôi tập trung vào việc bán hàng Điện thoại thông minh 7750 thiết bị định tuyến và 7950 thiết bị định tuyến, và đã thiết lập quan hệ hợp tác tốt với Nokia , Vận tải Lucent, HUAWEI , ZTE , Cisco và các nhà sản xuất thiết ...
  • henan liyuan information technology co.,ltd.

Tin tức

Đề nghị cho bạn

  • [
    Henan Liyuan Information Technology co., Lt. is focuses on sale. Name Thiết bị dịch chuyển đường, 7950, OLT,...